Läkare

Specialist i allmänmedicin

Bodil Borgström

Kerstin Björk

Mats Navrén

ST-läkare

Cecilia Good

AT-läkare

Karl Svennersten